Ngôi nhà Trẻ thơ xanh

Camera trực tuyến của nhà trường hỗ trợ xem trên máy tính và thiết bị di động. Các phụ huynh vui lòng xem chi tiết hướng dẫn để xem camera. Mọi thông tin cần trợ giúp vui lòng gọi số 0987 238 239 hoặc 04 6673 7007.

 

Lớp BABY 1

+ Xem trên máy tính

+ Xem trên iPhone/iPad

+ Xem trên Android

Mật khẩu: Vui lòng gọi 0977148768 hoặc 0987238239 – 04 6673 7007

 

Lớp BABY 2

+ Xem trên máy tính

+ Xem trên iPhone/iPad

+ Xem trên Android

Mật khẩu: Vui lòng gọi 0977148768 hoặc 0987238239 – 04 6673 7007

 

Lớp BABY 3

+ Xem trên máy tính

+ Xem trên iPhone/iPad

+ Xem trên Android

Mật khẩu: Vui lòng gọi 0977148768 hoặc 0987238239 – 04 6673 7007

 

Lớp BABY 4

+ Xem trên máy tính

+ Xem trên iPhone/iPad

+ Xem trên Android

Mật khẩu: Vui lòng gọi 0977148768 hoặc 0987238239 – 04 6673 7007

 

Lớp BABY 5

+ Xem trên máy tính

+ Xem trên iPhone/iPad

+ Xem trên Android

Mật khẩu: Vui lòng gọi 0977148768 hoặc 0987238239 – 04 6673 7007

 

Lớp BABY 6

+ Xem trên máy tính

+ Xem trên iPhone/iPad

+ Xem trên Android

Mật khẩu: Vui lòng gọi 0977148768 hoặc 0987238239 – 04 6673 7007

 

Lớp BABY 7

+ Xem trên máy tính

+ Xem trên iPhone/iPad

+ Xem trên Android

Mật khẩu: Vui lòng gọi 0977148768 hoặc 0987238239 – 04 6673 7007

 

Lớp BABY 8

+ Xem trên máy tính

+ Xem trên iPhone/iPad

+ Xem trên Android

Mật khẩu: Vui lòng gọi 0977148768 hoặc 0987238239 – 04 6673 7007

 

Lớp BABY 9

+ Xem trên máy tính

+ Xem trên iPhone/iPad

+ Xem trên Android

Mật khẩu: Vui lòng gọi 0977148768 hoặc 0987238239 – 04 6673 7007

 

Lớp BABY 10

+ Xem trên máy tính

+ Xem trên iPhone/iPad

+ Xem trên Android

Mật khẩu: Vui lòng gọi 0977148768 hoặc 0987238239 – 04 6673 7007

 

Chat qua Facebook